ZÁKAZNICKÁ PODPORA:  + 420 775 614 460

Pomáháme těm nejpotřebnějším.

I v roce 2015 se rozhodla naše společnost podpořit těžce a dlouhodobě nemocné děti. Částkou 10.000Kč jsme protokapka nadeje certifikat přispěli nadačnímu fondu kapka naděje, který trvale podporuje zejména Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol.

Diagnostika a léčba dětských leukémií je jednou z nejprogresivněji se vyvíjejících oblastí medicíny. Nové poznatky v oblasti genetiky, imunologie, podpůrné a hormonální léčby a transplantologie přispívají k výrazně vyšší úspěšnosti léčby. Podmínkou zachování evropského, resp. světového standardu transplantačního centra v Motolské nemocnici je kontinuální vybavování tohoto pracoviště nejmodernější přístrojovou a laboratorní technikou. Nákup potřebných přístrojů je jednou z priorit činnosti nadačního fondu. Jedná se zejména o přístroje sloužící ke zrychlení diagnostiky leukémií, stanovení hodnot krevního obrazu, přípravu některých krevních produktů apod.

Pomoci můžete i vy. Například zakoupením „ dárků naděje „ I malá pomoc je pomoc.
www.kapkanadeje.cz/darky-nadeje